درباره ما

 يكى از مهمترين اهرم هاى توسعه صادرات ايجاد مراكز تجارى دائمى يا نمايندگى هايى است كه بتواند در خارج از كشور در راستاى اهداف و سياست هاى بازرگانى گام بردارند اين مراكز امكان فعاليت صادركنندگان را در خارج از كشور مهيا مى كنند و در واقع به معرفى كالاهاى ايرانى و كسب بازار براى توليدات داخلى مبادرت مى ورزند اين مراكز زمانى بطور مؤثر عمل خواهند كرد كه كالاهايى با كيفيت مرغوب و قادر به رقابت به بازار معرفى نمايند . همچنين منجر به ايجاد شهرت براى محصولات ايرانى گردند مسلما حضور در اينگونه بازارها موجبات افزايش اطلاعات صادركنندگان در مورد رقبا ،مشتريان و محصولات جديد مى گردد .

بر اين اساس به منظور تعامل با اقتصاد جهانى كه در سند چشم انداز و اصل ٤٤ تأكيد شده است . اگر اقتصاد ايران در داخل مرزها باقى بماند به دلايل متعدد اقتصادى ، اجنماعى و سياسى و … دچار مشكل خواهد شد . لذا در اين نقش بازيگران اقتصادى بخصوص بخش خصوصى و اتاق بازرگانى و شوراى مشترك بازرگانى كه فعالانه وارد عمل شوند بسيار مهم است  

مراكز تجارى دائمى ، مكان بازرگانى و اقتصادى است كه توسط بخش خصوصى و با حمايت دولت با رويكرد كمك به تشكل هاى صادراتى ، شركت هاى خصوصى و تعاونى در كشورهاى هدف ايجاد و راه اندازى مى شود و با استفاده از نيروهاى متخصص بومى يا غير بومى خدمات تجارى لازم جهت تسهيل و پشتيبانى از روند صادرات محصولات ايرانى در كليه موارد از قبيل امور تحقيقاتى ، مشاوره اى ، سرمايه گذارى ، برنامه ريزى و تأسيس دفاتر تجارى و ساير خدمات تجارى را فراهم مى آورد .

هدف از ايجاد مراكز تجارى دائمى ، ايجاد كانالهاى مؤثر و كارا در ارائه خدمات تجارى به صادر كنندگان به منظور حمايت از روند صادرات محصولات ايرانى مى باشد شمول اين خدمات در بر گيرنده طيف وسيعى از خدمات از جمله امور تحقيقاتى ، مشاوره اى ، در راستاى قوانين تجارت بين المللى و رويه هاى آن ، سرمايه گذارى ، برنامه ريزى و انواع فرصت هاى تجارى ، ارائه اطلاعات در خصوص آخرين شاخص ها و روندهاى اقتصادى ، برگزارى نمايشگاه هاى تجارى ، مساعدت به صادر كنندگان در فازهاى مختلف مبادلات تجارى و در نهايت كمك به بازرگانان به منظور معرفى و شناسايى محصولاتشان به بازارهاى هدف در كنار ارتقاء و بهبود توليدات ايرانى مى باشد .IPTCenterاخبار و رویدادها
کل بازدید 7026

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2018