اخبار مرکز دائم

مركز دائمى عراق فرصتى مناسب براى تحول صادرات استان ها

يکي از ارکان مهم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي که توجه ويژه‌اي به آن شده، صادرات استان هاى كشور بوده و از آنجا که اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي وابسته است، کاهش اين درآمد‌ها مي‌تواند به اقتصاد ضربه وارد کند. به اين دليل، توسعه صادرات غيرنفتي و افزايش صادرات استا نها ازاهميت بالايي برخوردار است.
با نگاه به تجربيات گذشته متوجه مي‌شويم که اقتصاد وقتي رونق مي‌گيرد که توليد بر صادرات متکي باشد. از طرف ديگر تأکيد بر برون‌گرايي همراه با درون‌نگري که در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مورد تأکيد قرار گرفته نشانه ديگري از لزوم توجه به محوريت صادرات استان ها در اقتصاد است. صادرات غيرنفتي به ويژه کالاهاي صنعتي جز اولويت‌هاي رشد و توسعه ايران و البته هر کشور ديگري محسوب مي‌شود، هرچه بتوان از خام فروشي فاصله گرفت و عرضه توليدات صنعتي خود را به بازارهاي بين‌المللي افزايش داد، مي‌توان اميدواربود که اقتصاد بيش آر پيش در مسير توسعه حرکت مي‌کند.
زماني که وضعيت توصيف شده بر اقتصاد حاکم باشد، نشان‌دهنده اين است که کيفيت و قيمت تمام شده کالا زمينه رقابت بين‌المللي محصولات توليدي ايران را فراهم خواهد کرد.
البته در اين ميان بايد به آمارهاي جزئي مربوط به افزايش صادرات غيرنفتي هم توجه کرد. اينکه در چه حوزه‌هايي اين افزايش رخ داده و گروه‌هاي کالايي مختلف چه نقشي در اين ميان ايفا کرده‌اند، مي‌تواند تجربه خوبي براي بين‌المللي کردن اقتصاد کشور به حساب آيد.
با افزايش صادرات و افزايش توليد در حوزه‌هاي مختلفي که صادرات پايين داشته‌اند و يا نرخ تغييرات صادرات آن‌ها منفي بوده است، مي‌توان به افزايش و رشد صادرات غيرنفتي کمک کرد که اين نيز به نوبه خود علاوه بر افزايش درآمدهاي غيرنفتي موجب افزايش نرخ اشتغال در بخش‌هاي مربوطه در نتيجه رشد سرانه درآمدى در استانها مي‌شود.

کل بازدید 3834

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2018