اخبار مرکز دائم

كارگاه هاى آموزشى

در اين بخش پس از حضور شركت ها و بررسى موانع صادراتى آنها مركز تجارى در خصوص برگزارى كارگاه هاى آموزشى مورد نياز شركت ها جهت تنويرقوانين صادراتى يا هم افزايى به دليل افزايش حجم صادرات كالا و خدمات اقدام خواهد نمود .

کل بازدید 3835

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2018