اخبار مرکز دائم

سفير ايران در عراق: ثبات ساختار اقتصادي عراق با اجماع ملي محقق خواهد شد

سفير ايران در عراق در ملاقات مديران اتاقهاي بازرگاني و روساي سرمايه گذاري عراق مطرح کرد:ثبات ساختار اقتصادي عراق با اجماع ملي محقق خواهد شد
ايرج مسجدي سفير ايران در عراق در ملاقات با رئيس کل اتاقهاي بازرگاني.رييس کل سازمان سرمايه گذاري.رييس اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق. رئيس هيات سرمايه گذاري استان بغداد و اعضاي هيات رئيسه اتاق هاي بازرگاني عراق  با اشاره به نقش تاثيرگذار بخش خصوصي عراق در ساماندهي فرآيند توزيع و تامين کالاهاي موردنياز بازار عراق گفت : اجماع فعالين اقتصادي و پيگيري سياستهاي اصولي استقلال طلبانه در جهت رونق و توليد براي آباداني عراق موجب بهره برداري از ظرفيتهاي عظيم انساني و منابع سرشار طبيعي خواهد بود ودر اين مسير برنامه ريزي  هرچه بيشتر تجار و بازرگانان موجب رونق کسب و کار خواهد بود 
سفير ايران در عراق بسيج همه امکانات و ظرفيتهاي بالقوه عراق  را براي توسعه سازندگي بعنوان اولويت پيش روي فعالين اقتصادي دانست و افزود رويکرد ايران همراهي براي تامين کيفي ترين کالاهاي توليدي براي توسعه تقاضاهاي موجود در بازار عراق است 
مسجدي با تاکيد بر نقش اساسي اتاق هاي بازرگاني در هويت بخشي و مديريت جريانهاي اجتماعي براي توسعه تجارت را بسيار مهم دانست و افزودبايد اجراي طرح هاي سرمايه گذاري براي احيا توليد شتاب گيرد و ايران در اشتراک ظرفيتها آمادگي لازم را دارد
در ادامه اين نشست آقاي جعفر حمداني رئيس کل اتاقهاي بازرگاني  عراق  و اقاي سامي العرجي رئيس کل سازمان سرمايه گذاري عراق ضمن تقدير از ديدگاههاي سفير ايران در عراق به  لزوم همکاري و حضور مستقيم شرکتهاي ايراني به همکاري تنگاتنگ با تجار و توليدکنندگان عراق اشاره داشتند 
همچنين در اين ديدار ناصربهزاد رايزن بازرگاني ايران در عراق از آغاز اجراي دو طرح مشترک بازرگاني خبرداد و اظهار داشت :نقشه راه انجام همکاريهاي مشترک اجرايي در بخش  بازرگاني دو کشور و تشکيل هسته تجار و بازرگانان منتخب عراقي  با حمايت اتاق بازرگاني عراق در حال تدوين است 
بهزاد گفت:با پيگيريهاي مداوم انجام شده از ابتداي سال ???? ساختار بخش عراق اتاق مشترک بازرگاني عراق و ايران در بغداد فعال شده و خدمات دهي مناسبي را به متقاضيان در بخش بازاريابي.خدمات حقوقي و پشتيباني انجام ميدهد و نقطه عطفي در توسعه همکاريهاي اقتصادي خواهد بود 
در اين جلسه باهدف ارتقا تعاملات  بازرگاني ايران و عراق و بنا بر درخواست اتاق بازرگاني عراق  اعتبارنامه افتخاري  عضويت در اتاقهاي بازرگاني عراق به سفير ايران در عراق اهدا شد

کل بازدید 3836

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2018